Monitorování přírodního radiačního pozadí na Gymnáziu Benešov

Gymnázium Benešov
je státní střední škola poskytující všeobecné středoškolské vzdělání
ve čtyřletém a osmiletém oboru studia.


POČASÍ V BENEŠOVĚ
online pohled webkamerou nad školní hřiště

Princip a způsob měření
Jedná se o dlouhodobé monitorování radioaktivního pozadí v budově školy.
USB Geigerovým-Müllerovým čítačem
se detekuje ionizující záření a zaznamenávají se minutové, hodinové a celodenní četnosti. Lze si zobrazit údaje z libovolného zaznamenaného časového úseku a získaná data potom můžete dále zpracovávat např. Excelem.

GM čítač na Wikipedii                                                           GM čítač na FYZICE 007


Předchozí 10s intervaly
Průběžný počet pulzů od začátku
minutového intervalu
Průběžný čas od začátku
minutového intervalu
Předchozí minutové intervaly
Průběžný počet pulzů od začátku
hodinového intervalu
Průběžný čas od začátku
hodinového intervalu
Předchozí hodinové intervaly
Průběžný počet pulzů od začátku
denního intervalu
Průběžný čas od začátku
denního intervalu
Předchozí denní intervalyOdDoInterval
Zvolte časový úsek záznamu (od 3.2. 2011)

Jsme v Google mapě                                                            Další vzdálené experimenty

REALIZACE:        Mgr. Petr Brabec   www.fyzika007.cz
    doc. RNDr. František Lustig CSc.   www.ises.info
   
srpen 2014